PolskiEnglishРоссиюУкраїнське
Polz i Polz radcowie prawni - Kancelaria Prawnicza
Usługi Prawnicze
Strona Główna
Prawnicy
Usługi Prawnicze
Publikacje
Kontakt i Mapa

Świadczone przez nas usługi prawnicze obejmują doradztwo, prowadzenie negocjacji oraz zastępstwo procesowe w zakresie:

 • rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce,
 • tworzenia, łączenia, podziału oraz przekształcania podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego,
 • zarządzania podmiotami gospodarczymi,
 • nabywania i zbywania podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, w tym badania ich stanu prawnego,
 • umów gospodarczych, takich jak umowy pożyczki i kredytu, umowy sprzedaży towarów i usług, umowy dystrybucyjne, umowy agencyjne, umowy franchisingowe, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, umowy leasingu operacyjnego i finansowego, umowy o roboty budowlane, w tym według warunków kontraktowych FIDIC, oraz umowy developerskie,
 • zarządzania i obrotu nieruchomościami,
 • zabezpieczeń wierzytelności i egzekucji długów,
 • zamówień publicznych,
 • spraw pracowniczych, w tym przejęcia zakładów pracy w trybie art.23 prim Kodeksu pracy, regulaminów pracy i wynagradzania, pakietów socjalnych, zwolnień grupowych, sporów pracowniczych,
 • kontraktów menadżerskich i umów o zakazie działalności konkurencyjnej,
 • likwidacji działalności gospodarczej w Polsce.

Usługi doradcze dla klientów indywidualnych w zakresie ich osobistych stosunków majątkowych obejmują w szczególności porady dotyczące:

 • stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi,
 • odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi,
 • podziału majątku wspólnego małżonków,
 • nabywania i zbywania nieruchomości oraz innych składników majątkowych,
 • dziedziczenia i działu spadku.
Projekt i Wykonanie: PIKTO Copyrights 2007 - Piotr Polz Radca Prawny